Jogi nyilatkozat

Jelen honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a Golden-Immo Ingatlanforgalmazó Kft.

(a továbbiakban: Golden-Immo).
A Golden-Immo ezúton tájékoztatja a www.ingatlanosleszek.hu weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.       Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Golden-Immo kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Golden-Immo nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Golden-Immo a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.

2.       A Golden-Immo az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. A Látogató az internet böngészésére használt szoftver Eszközök –> Beállítások –> Adatvédelem menüpontjában megtilthatja a fenti cookie-k használatát, azonban ezzel elfogadja, hogy így nem tudja majd igénybe venni a www.ingatlanosleszek.hu weboldal összes szolgáltatását. A Golden-Immo ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

A Látogató a cookie-k elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok személyazonosításra alkalmatlan információi alapján a Golden-Immo a Google Remarketing rendszer segítségével érdeklődési körének megfelelő, egyedi ajánlatokat és információkat jelenítsen meg külső szolgáltatók (közöttük a Google) internetes reklámfelületein. A Látogató a Google rendszerében letilthatja az ilyen jellegű, érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket a http://www.google.com/settings/ads címen, „Az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetések” opció kikapcsolásával.

3.       Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a Golden-Immo figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.

4.       A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Golden-Immo abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Golden-Immo ennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:
a.) az Ingatlanos leszek márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokra irányuló igények legteljesebb kielégítése;
b.) minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése;
c.) az Ingatlanos leszek márkanév használatára mindenkor jogosult szolgáltatók aktuális szolgáltatásainak ismertetése, ajánlása.

A Golden-Immo a Látogatók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:
az Ingatlanos leszek márkanév jogszerű használatára mindenkor jogosult szolgáltattatók részére, a márkanév használatára vonatozó szerződésük időtartama alatti felhasználásra;

5.       A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Golden-Immo által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.
A Látogató ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, a Golden-Immo Ingatlanforgalmazó Kft. hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A Golden-Immo a kérelem benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedést.
A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

6.       Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Golden-Immo az info@ingatlanosleszek.hu és a karrier@ingatlanosleszek.hu email-címekről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták.

7.       A Golden-Immo minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Golden-Immo a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

8.       A weboldalon található, más (nem a Golden-Immo által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Golden-Immo felelősséget nem vállal.

9.       Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Golden-Immo felelősséget nem vállal.

10.   A Golden-Immo fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály az kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Golden-Immo 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

11.   A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:

Golden-Immo Ingatlanforgalmazó Kft.
Cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 24. 4. em 2.
Email cím: info@ingatlanosleszek.hu