A
Adásvétel

6:215. § [Adásvételi szerződés]

  • (1) Adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
  • (2) Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.
  • (3) A dolog adásvételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni arra a szerződésre is, amelyből jog vagy követelés visszterhes átruházására vonatkozó kötelezettség fakad.
Adós
Az az ügyfél (természetes személy vagy szervezet), aki/amely hitel/kölcsönszerződést köt a bankkal, vállalva a felvenni szándékozott hitel/ kölcsön visszafizetését.
Adóstárs
Az az ügyfél (természetes személy vagy szervezet), aki/amely az adóssal együtt hitel/kölcsönszerződést köt a bankkal, kölcsön igénybevétele céljából, és vállalja annak visszafizetését.
Alagút zsalu
Az alagútzsalus építéstechnológia lényege, hogy szintenként kizsaluzzák az épületet, kiöntik betonnal, majd a zsalu egy szintet felcsúszik, és folytatják tovább a házat. Ennek eredményeként egy tiszta beton épületet kapunk, ahol az adott szintek eleje-vége nyitott, mintha szögletes alagutak lennének egymás tetején. Ezután elhelyezik a válaszfalakat, gépészetet, villanyszerelést, burkolatokat, stb., majd kívülről hőszigetelik.  A végeredmény sokban hasonlít egy panelházra.
Annuitásos törlesztésű hitel / kölcsön
Lakossági ügyfeleknek nyújtott hitelek/kölcsönök esetében leggyakrabban alkalmazott törlesztési módszer, ahol az adós egy kamatperióduson belül azonos összegű törlesztőrészleteket fizet, folyamatosan csökkenő kamat-, illetve folyamatosan növekvő tőketartalommal. Minden törlesztéskor megfizetésre kerül a legutóbbi törlesztés óta keletkezett/megszolgált kamatösszeg, illetve ha van, akkor az időarányosan esedékes kezelési költség is, a törlesztőrészletből fennmaradó részösszeg csökkenti a tőketartozást. A csökkenő tőketartozás következtében egyre kisebb kamatösszeg keletkezik két egymást követő törlesztési dátum között, így az állandó törlesztőrészletből egyre több jut a tőke törlesztésére. Ebből következik, hogy folyamatosan csökken a törlesztőrészleten belüli kamattartalom és növekszik a tőketartalom, illetve az, hogy a futamidő elején még lassan, később viszont fokozatosan egyre gyorsabban fogy a tőketartozás.
B
Bankszámla
A bank által megnyitott és vezetett fizetési számla, amely lehet pénzforgalmi számla, lakossági bankszámla/folyószámla, illetve vállalati bankszámla/folyószámla.
Biztosíték
A hitel/kölcsön visszafizetésének fedezete a bank számára abban az esetben, ha az adós nem vagy nem megfelelően teljesíti a hitel/kölcsönszerződésben meghatározott kötelezettségeit, elsősorban a fizetési (törlesztési) kötelezettségét. Jellemző biztosítékok: pénz vagy értékpapír óvadék, készfizető kezesség, a bankot megillető zálogjog bérleti díjon, üzletrészen, ingatlanon, váltó, bankgarancia, beszámítás.
Bojler
Villany vagy gáz üzemű hőforrás. Általában vízmelegítéshez és tároláshoz illetve fűtéshez használják. Teljesítményük 2-4 kW-tól indul.
Bruttó alapterület
Családi háznál az összes terület, amelyet az ingatlan elfoglal abból a telekből, amelyre az épült. (bele számít a pince, a terasz, az erkély , a közlekedő, a garázs, és a falak is). A fal vastagságától is függ. Lakásnál a fal vastagság, a terasz egésze, és a tetőtér beépítésnél az összes 1.9 m alatti terület szintúgy beleszámít.
BUBOR
A LIBOR magyar megfelelője, elnevezése az alábbi rövidítésből származik: Budapest Interbank Offered Rate, azaz Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb.  Referencia jellegű kamatláb, amelyet a különböző futamidőkre vonatkozóan naponta, meghatározott időben a Magyar Nemzeti Bank számít ki és teszi közzé, a jegyző bankok által adott árak alapján, egy előre meghatározott átlagolási eljárást alkalmazva.
C
Cirkó fűtés
Gáz üzemű hőerőforrás. Két fajtája van a cirko és a kombi cirko. A cirko kiegészül még egy vízmelegítővel is, ami a meleg vizet szolgáltatja, a kombi cirko egy kazánnal látja el a fűtést és a meleg vizet is. Kétféleképpen építik ki.
CSOK
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 2015. július 1-től igényelhető az erre szerződött hitelintézeteknél. A kedvezményt 2016. év elején több ponton módosították, hogy még inkább segítse a családokat hozzájutni a megfelelő otthonhoz. A CSOK mértéke a meglévő (vagy vállalt) gyermekek számától függően akár 10 millió forint is lehet.
Csúsztatott zsalu
A technelógia lényege,  hogy szintenként kizsaluzzák az épületet, kiöntik betonnal, majd a zsalu egy szintet felcsúszik, és folytatják tovább a házat. Ennek eredményeként egy tiszta beton épületről beszélünk. Ezután elhelyezik a válaszfalakat, gépészetet, villanyszerelést, burkolatokat, stb., majd kívülről hőszigetelik. A végeredmény sokban hasonlít  egy panelházra.
E
Elektromos fűtés
A működési alapelv az, hogy a készülékben elhelyezett fűtőbetét felmelegíti a levegőt ami a fajsúlykülönbség miatt az elektromos fűtőtest belsejében gyors felfelé irányuló mozgásba kezd, végül a  felső részén kialakított rácsokon keresztül intenzíven áramolva távozik.
Előszerződés
Ingatlan adásvételi előszerződésben a felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással ingatlan adásvételi szerződést kötnek, és megállapítják a szerződés lényeges feltételeit. A legtöbb esetben a felek megköthetik azonnal az ingatlan adásvételi szerződést és nincsen olyan körülmény, ami indokolná külön előszerződés készítését. Mégis előfordulhatnak olyan körülmények, melyek akadályozzák a feleket abban, hogy végleges ingatlan adásvételi szerződést létesítsenek egymással. Ilyenkor biztosítékot kívánnak arra nézve, hogy később valóban létrejöjjön közöttük a szerződés. Ilyenkor kötnek a felek egymással ingatlan adásvételi előszerződést. Ilyen eset lehet például, mikor az ingatlan eladója még nem szerezte meg a tulajdonjogát, de várható, hogy egy hamarosan véget érő hagyatéki eljárást követően ő lesz a tulajdonos, aki ezt követően el kívánja adni az ingatlant.
Előtörlesztés
A kölcsön törlesztésének sajátos esete, amikor az adós az esedékes törlesztőrészleten felül, további összeget kíván visszafizetni a hitelezőnek Törvényi rendelkezésre tekintettel nem lehet kizárni. Általában a szerződésben meghatározott szabályokkal teljesíthető, pl. előre írásban be kell jelenteni.
Elővásárlási jog

(1) Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel elővásárlási jogot alapít, és a dolgot harmadik személytől származó ajánlat elfogadásával el akarja adni, az elővásárlási jog jogosultja az ajánlatban rögzített feltételek mellett a harmadik személyt megelőzve jogosult a dolog megvételére.

(2) Ha a tulajdonos egymást követően több személynek enged ugyanarra a dologra elővásárlási jogot, a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják elővásárlási jogukat.

Elszámolási nap / Esedékesség napja
A kölcsönszerződés alapján az adóst terhelő rendszeres (általában havi) fizetési kötelezettség (tőke, kamat) teljesítésére a hitel/kölcsönszerződésben meghatározott nap.
Energetikai tanúsítvány
Az Energiatanúsítvány egy olyan minősítési dokumentum, amelyből az ingatlan energiafogyasztását tudhatjuk meg. Az energiafogyasztás mértéke fogja meghatározni, hogy milyen besorolású lesz az ingatlan energiatanúsítványa. Az energetikai tanúsítványnak tartalmazni kell az épület építési évét, 1 db fotót az épületről és a műemléki védettségről információt.
Építési telek
Az a belterületi telek, melyre lakóházat lehet építeni, és a telek területének legalább 15 %-a beépíthető. (tanyánál, nagyobb területű külterületnél, ill. több HA-os terület esetén engedélyeznek lakóház építést – ez különleges helyi szabály szerint működik, de csak konkrétan erre értendő).
Erkély
Emeleti helyiségből nyíló, a fal síkjából kiugró, korláttal körülvett, nyitott épületrész.
Értékbecslés
A hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgy értékének szakértő által történő megállapítása.
F
Fan-coil
A berendezés egy lamellás hőcserélő felület, amelyen egy ventilátor segítségével a helyiség levegőjét áramoltatjuk keresztül. Képletesen szólva egy radiátor, melyre ventilátor van szerelve, és műanyag bevonattal van ellátva. A hőcserélő felület apró bordák sokasága, ezáltal többszörösére megnövekedik a hőleadó felület egy hagyományos radiátorhoz képest.A nagy hőcserélő felület és a ventilátoros levegőkeringtetésnek köszönhetően a berendezés hűtésre is alkalmas, amennyiben hideg vizet keringtetünk rajta keresztül.
Felelős hitelezés
A hitelnyújtással kapcsolatban a hitelnyújtó intézménytől elvárt körültekintő magatartás, amelynek célja, hogy az adós a teherbíró képességének megfelelő hitelt vegyen fel. Részletes szabályait a – lakossági hitelezés tekintetében – a lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról kormányrendelet, valamint az annak alapján készítendő belső banki szabályzatok tartalmazzák.
Félszoba
Olyan helyiség, melynek hasznos területe nem éri el a 12 m2-t. Fontos megjegyeznünk, hogy a félszoba kifejezést 2008-ban törölték, azóta minden 8 m2 feletti helyiség szoba, míg a 8 m2 alattiak már egyéb (gardrób, stb.) helyiségnek számítanak. De mivel ezt a kifejezést nagyon sokan használják, és ismerik, így használatuk sok helyen változatlanul megmaradt.
Félszuterén
Padlója lejjebb van, mint a talajszint, de nem egy teljes emelettel, az ablakai normál méretűek.
Foglaló
Ptk. 6:185. § [Foglaló]
  • (1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik.
  • (2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.
  • (3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.
  • (4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken.
  • (5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.
Folyósítás / kifizetés
A folyósítási feltételek teljesítését követően a kölcsön összegének meghatározott számlára történő jóváírása. A folyósítást különböző feltételek teljesüléséhez (pl. zálogszerződés megkötése, adásvételi szerződés bemutatása, a bankot megillető jelzálogjog ingatlan nyilvántartásba bejegyzése, hitel/kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása, óvadék elhelyezése stb.) kötheti a bank. A kölcsön kifizetése a kölcsön készpénzben történő rendelkezésre bocsátása.
Folyószámlahitel
A bank az ügyfél részére a fizetési számlához kapcsolódóan szabadon felhasználható hitelkeretet biztosít. A törlesztése a fizetési számlán történő jóváírással (pl. befizetés, átutalás) valósul meg. Nagyobb összegű folyószámlahitel igénybevételét meghatározott minimum-összeget elérő számlaforgalomhoz vagy készfizető kezesség vállalásához köthetik a bankok.
Futamidő
Az az időtartam, amely alatt a kölcsönt és annak járulékait vissza kell fizetnie az adósnak a szerződésben rögzített ütemezés szerint. A futamidő elteltével megszűnik a hitel/kölcsönszerződés, akkor is, ha a visszafizetés nem történt meg teljes összegben. Az adósnak ebben az esetben is a hitel/kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozását meg kell fizetnie.
G
Geotermikus fűtés
A geotermikus fűtés egy megújuló energia forrásra épülő technológia. Megújuló energia forrásnak nevezzük mindazon természeti jelenségeket, amelyekből oly módon nyerhető ki energia, hogy az pár éven belül emberi beavatkozás nélkül újratermelődik.
H
Haszonélvező
Az ingatlan tulajdoni lapján bejegyzett, olyan magánszemély, aki holtáig jogosult az ingatlanban tartózkodni és megszállni. Ez a jog a tulajdonjognál is magasabb rendű, mert az ingatlan tulajdonjog átruházását vagy bármilyen részben vagy egészben történő változtatás az ingatlanon jóvá kell hagynia a haszonélvezőnek. A haszonélvezeti jog pénzzel kiváltható az illető halála előtt, amennyiben beleegyeztett.
Házközponti fűtés
 
A házban van egy nagy teljesítményű kazán, ami ellátja az egész házat a szükséges hőmennyiséggel és meleg vízzel. Minden hónapban általában ugyanannyi. Ez fedezi a karbantartás és a fűtés költségeit. Van azonban egyedi mérésű is, ahol a tényleges fogyasztás után fizetünk.
Házrész
 A házrészek általában egy olyan ingatlant jelentenek, ahol az egy lakrészre jutó telekhányad nem éri el a saját helyrajzi számon való bejegyzés alsó határát. 
Hektár HA
Terület mértékegység. 1 HA = 10.000 m2
Helyiség
Épületben falakkal elkülönített zárt rész.
Héra fűtés
A régi cserépkályhákat alakították át úgy, hogy egy gázzal működő szerkezetet építettek az égéstérbe, így fa helyett gázzal fűtötték fel a kályhákat.
Hirdetmény / Kondíciós lista
A banki termékre vonatkozó, a bank üzleti helységeiben kifüggesztett tájékoztató, amely a kamatok, díjak, jutalékok, költségek aktuális mértékét és egyéb feltételeket tartalmaz.
Hitel
A hitelintézet kötelezettségvállalása arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén kölcsönt folyósít a rendelkezésre tartott hitelkeret terhére.
Hitel célja
A hitel/kölcsönszerződésben kerül meghatározásra, hogy a folyósított kölcsönt mire használhatja fel az adós. Ha a kölcsön/hitel csak meghatározott célra használható, azt minden esetben igazolni kell a bank által meghatározott módon.
Hitel összege / hitelkeret
A hitelszerződésben meghatározott pénzösszeg, amelyet a bank az adós rendelkezésére tart, illetve bocsát, a hitelszerződés feltételeinek megfelelően.
Hitel/kölcsönigénylés
Hiteligénylés a hitel/kölcsönszerződés megkötését szolgáló, előkészítő folyamat. Szakaszai: •     tájékozódás a hitelfeltételekről, amely magában foglalja a kötelező banki tájékoztatást, fogyasztóknak nyújtott hitel/kölcsön esetében, •     hitel/kölcsönigénylés kitöltése, •     igénylés benyújtása, a szükséges okiratok, dokumentumok csatolásával.
Hitelbírálat / minősítés / scoring
A bank nem nyilvános, általában komplex eljárása, amelynek során a jogszabály és a hitelező által meghatározott szempontok alapján vizsgálja a hitelt igénylő hitelképességét (pl. jövedelmi és vagyoni viszonyait, fizetési fegyelmét, az eladósodottság mértékét, a felajánlott biztosítékok értékét) és dönt a hitelnyújtásról. A hitelbírálat eredménye a banki döntés, amely lehet: •     a hitelkérelem elfogadása és az abban foglalt összegre hitel nyújtása, •     a hitelkérelem elutasítása, vagy •     a hitelkérelemtől eltérő összegű vagy egyéb feltételeiben más hitel nyújtása.
Hitelbiztosítéki érték
Valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke, amely a forgalmi/piaci értékből kerül meghatározásra. A folyósítható kölcsön összegét befolyásolja.
Hitelezés folyamata
A hiteligényléstől a hitel/kölcsönszerződés megszűnéséig, illetve az adós tartozásának megszűnéséig tart. Főbb szakaszai: •     hiteligénylés •     hitelbírálat •     hitel/kölcsönszerződés, illetve biztosítéki szerződések megkötése, közjegyzői okiratba foglalás •     hitelkeret rendelkezésre tartása •     folyósítási feltételek ellenőrzése (pl. jelzálogjog bejegyzésének megtörténte) •     folyósítás •     törlesztés •     hitel/kölcsönszerződés megszűnése •     az adós nem teljesítése esetén követelésbehajtás
Hitelképesség
A hitelképesség (bonitás) általában egy cég vagy személy múltbeli működésének, eredményességének, vagyoni és pénzügyi helyzetének öszszessége alapján levonható következtetés. Általában hitelképtelennek minősítik a bankok azt az adóst, akinek az e szempontok alapján felmért anyagi helyzetéből, illetve a törlesztési kötelezettség nem megfelelő teljesítéséből azt a következtetést lehet levonni, hogy a felvenni szándékozott kölcsön megtérülése nem várható a bank számára. A hitelképességet vizsgálja a bank a hitelbírálat során, valamint a hitelszerződés teljesítése során is.
Hitelszerződés
A bank és az ügyfél megállapodása a hitelnyújtás céljáról, a hitel összegéről és futamidejéről, a kölcsön nyújtásának módjáról és feltételeiről, a törlesztés módjáról, összegéről, a fizetendő kamatról és a hiteldíjról, az esetleges biztosítékokról és egyéb feltételekről. A hitelszerződés tartalmazhatja a hiteligénylést és a bank nyilatkozatát annak elfogadásáról.
Hold
Terület mértékegység. 1 Hold= 5760 m2
HRSZ = Helyrajzi szám
Egy ingatlan alapvető azonosítója, mely tartalmazza hogy az ingatlan melyik településen található, plusz egy egyedi alfanumerikus kódot.
I
Ikerház
Egy olyan kétlakásos ház, amely szimmetrikus és egy telken helyezkedik el.
J
Jegybanki alapkamat
Adott ország jegybankja – Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank – által megállapított kamatláb. A jegybanki alapkamat nagysága a gazdaság helyzetével és jövőbeli kilátásaival függ össze.
Jelzáloghitel
Jelzálog fedezete mellett nyújtott hitel/kölcsön. A hitel/kölcsön fedezete általában ingatlan.
K
Kamat
A hitel/kölcsön „ára”, amelyet az adós köteles megfizetni a hitel/kölcsön nyújtójának, az igénybe vett kölcsön használatáért. A hitel/kölcsönösszeg százalékában kerül meghatározásra, általában éves kamatláb formájában. Típusai: •     Fix: A kamatláb mértéke a hitel futamideje alatt nem változik. •     Változó: A kamatláb mértéke a hitel futamideje alatt kamatperiódusonként változik, a szerződésben meghatározott módon. A kamatláb jellemzően valamilyen külső, a hitelező banktól független referenciakamathoz kötött. Az adós által fizetendő kamat általában két részből áll: a referenciakamatból és a hitelező által meghatározott kamatfelárból (pl. 3 havi Bubor + 3,75%). A kamatfelár a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek szerint változtatható. •     Változtatható: a kamatláb mértéke kamatperiódusonként változhat a hitel futamideje alatt, ha a hitelező él a szerződésben rögzített egyoldalú kamatváltoztatási jogával, a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott feltételek szerint.
Kamatperiódus
Az ügyleti kamat változásának gyakoriságát mutatja. Az az időszak, amelyen belül a felvett hitel kamatlába nem változik. A bank csak a kamatperiódus fordulónapján változtathatja meg a hitel kamatát. Az első kamatperiódus általában a folyósítás napján kezdődik és a kamatperiódus utolsó, elszámolási napjáig tart. Az első és az utolsó kamatperiódus tört periódus is lehet.
Kaució
Biztosítékul letétbe helyezett pénzösszeg.
Kazán
A Cirkónál nagyobb teljesítményű zárt égésterű hőerőforrás, általában nagyobb házaknál (120-140 m2-től használják), teljesítményük kb 26-28 kW-tól indul.
KHR
Központi Hitelinformációs Rendszer, korábbi nevén BAR, olyan nyilvántartási rendszer, amely minden ügyfélre adatokat tartalmaz a hitelekre, illetve a bankkal szembeni tartozásokra és visszaélésekre (pl. hamis okirat használata, bankkártyacsalások) vonatkozóan.
Konvektor
 
Egyedi mérőórás gázfűtés, mely által szabályozható a fogyasztás.
Közokirat
Olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül megszabott alakban állít ki. Mint közokirat tökéletesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az abban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Mivel bizonyos esetekben a jogszabály közvetlen végrehajthatóságot biztosít a közokiratba foglalt kötelezettségeknek, csökkentheti a hitelnyújtó kockázatát, ami a kockázati felárat, közvetve tehát a hitelkamatot is csökkenti. A közokiratba foglalás költségét rendszerint az adós állja.
Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)
A KHR a hazai pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények által közösen fenntartott információs rendszer és adatbázis, amely az adatkezelést elektronikus eszközökkel, automatizáltan végzi. A KHR egy pozitív adóslista, amely minden, a KHRtv-ben meghatározott, hitel és hitel jellegű szerződést nyilvántart, és ezen túlmenően kezeli a szerződésekhez tartózó események, fizetési késedelmek, mulasztások, csalások, visszaélések adatait is. A KHR-ben megvalósult adatkezelés célja a nyilvántartott személyek, ügyfelek hitelképességének objektív, körültekintő és megalapozott megállapítása, a túlzott mértékű eladósodás megakadályozása, a felelős hitelnyújtás és a felelős hitel felvétel körülményeinek biztosítása, mindezek által a hitelezési kockázat csökkentése. A KHR a korábban BAR néven köztudatba került nyilvántartás jogutódja. A BAR lakossági adatokat tekintve egy negatív listás adósnyilvántartás volt, így csak azoknak az adósoknak az adatait kezelte, amelyek hitelszerződéseik visszafizetése kapcsán már mulasztásba estek. Vállalati adatokat tekintve a BAR pozitív adóslista volt.
Külterület
Általában egy településen belül a közigazgatási hatókörön kívül, út-, és közműhálózaton kívül eső terület, vagyis olyan szabályozatlan terület, amelyre legfeljebb 3%-ban lehet gazdasági, vagy egyéb épületet építeni.
L
Lakástakarék-pénztár
Havonta félreteszünk egy összeget, amely egy szerződés esetén maximum 20 ezer Ft lehet. Erre évente betéti kamatot és a befizetésünk 30%-ának megfelelő állami támogatást kapunk. Minimum 4, maximum 10 évig takarékoskodhatunk (=megtakarítási időszak), majd ha lejárt a megtakarítási időszak, 3 hónap kiutalási időszak következik (ezalatt döntjük el, mire fordítjuk a pénzt, és benyújtjuk a szükséges papírokat, valamint egyéb adminisztráció történik). A felhasználáskor kérhetjük a lakástakarék által kínált lakáskölcsön részt is, de ez sosem kötelező! A végén tehát lakáskölcsönnel vagy anélkül elköltjük a választott lakásra, és igazoljuk.
Loggia
Az épület homlokzatához képest befelé elhelyezkedő erkély. Sajátossága, hogy fedett és oldalt zárt.
M
Magasföldszint
Megemelt alsó lakószint egy emeletes épületben, amelynek padlószintje a földszint szokványos padlószintjénél magasabban van, de az első emelet szokásos padlószintjének magasságát nem éri el.
Magatartási Kódex
A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról. 2011. szeptember 19-én a piaci önszabályozás keretében létrehozott megállapodás a lakossági hitelezéssel foglalkozó pénzügyi szervezetek között. A Magatartási Kódex teljes szövege megtalálható a bankfiókokban és a bankok honlapján, továbbá bárki által elérhető a PSZÁF honlapján is, az alábbi címen: http://www.pszaf.hu/data/cms2043084/magatartasi_kodex.pdf
N
Nettó (hasznos) alapterület
1.az összes beépített hasznos területet értjük ezalatt egy építmény minden szintjén. Ezt úgy kapjuk meg, hogy összes helyiség területét belülről, faltól-falig megmérjük.
2. Az 1.9 méter vagy afeletti belmagassággal rendelkező szobák 100%-ban, és a nem lakóhelyiségek 50%-ban (pl. A pince, a terasz, az erkély, a közlekedőknek, stb. Csak az 50%-a tartozik ide).
Ez nem egyenlő azzal amennyi területet a telekből a falakkal együtt az egész családi ház elfoglal.
Függetlenül, hogy hány szintes a ház. Nem számít bele a hasznos lakóterületbe: a pince, illetve a terasznak, és erkélynek is csak az 50 %-a.
 
O
Önerő
Az önerő az az összeg, amit saját forrásainkból kell előteremtenünk. Minden ügy egyedi, ezért általános érvényű becslést nem lehet adni a szükséges önerő mértékére a vételárhoz viszonyítva. Az ugyanis függhet a felajánlott ingatlanfedezetek értékétől, az ügyfél jövedelmétől, továbbá attól is, hogy csak támogatott, vagy támogatott és piaci kamatozású hitelt vegyesen szeretne felvenni az ügyfél.
Osztatlan közös
Egy helyrajzi számon, egy ingatlan több személy tulajdonában van.
P
Panellakás
A panelház előre legyártott vasbeton elemekből készült lakótömb.
Passzívház
A passzívház olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet fenntartása megoldható kizárólag a levegő frissen tartásához megmozgatott légtömeg utánfűtésével vagy utánhűtésével, további levegő visszaforgatása nélkül. A passzívházak kiemelkedő hőszigetelésüknek köszönhetően nem igényelnek hagyományos fűtési rendszert, de azért valamilyen fűtésre szükség van. A kívánt hőmérséklet eléréséhez szükséges viszonylag kis hőmennyiséget főleg a napsugárzásból, illetve az épületben tartózkodó személyek és műszaki berendezések által kisugárzott hőből fedezik.
Prime
Duna House PRIME - minőség, egyedi igényekre szabva Magyarország kulcs fontosságú ingatlanpiaci szereplője, a Duna House cégcsoport, az egyre növekvő igényeket látva életre hívta prémium szolgáltatást nyújtó új üzletágát, Duna House PRIME néven. Célunk, hogy azon ügyfeleink részére is magas színvonalú, egyedi szolgáltatást nyújtsunk, akik prémium kategóriás ingatlan eladásában vagy vásárlásában gondolkodnak.
S
Sorház (sorházi lakás)
Azonos beépítési szabályokkal rendelkező több önálló telken oldalhatárra épített házsor, melyek egy sorban vannak, és a házsor két végét leszámítva mindegyik ház jobb és bal oldala a telekhatáron hozzáépíthető, vagy hozzá van építve a szomszéd telken építendő háznak.
Szoba
Olyan helyiség, melynek hasznos területe eléri vagy meghaladja a 12 m2–t, és belmagassága ezen a területen belül eléri a 190 cm-t.
Szolgalmi út (jog)
Olyan út, amely egy olyan telken van , amely átjárási lehetőséget szolgáltat egy másik mögötte lévő telekre, amely nem rendelkezik bejárattal (közterületi utcakapcsolattal).
Szuterén
Gyakorlatilag a pincével egyenlő fogalom. Padlója egy teljes emelettel lejjebb van, mint a talajszint.
T
Támogatott hitel/kölcsön
Bank által nyújtott olyan, célhoz kötött hitel/kölcsön, amelynek az igénybevételéhez az állam vagy valamely szervezet támogatást nyújt. A támogatás fajtái lehetnek: pl. kamattámogatás, vissza nem térítendő támogatás, állami készfizető kezesség. A támogatási feltétel nem teljesítésének következménye jellemzően a támogatás visszavonása/visszafizetése.
Társasház
Egynél több lakással rendelkező felépítmény, mely társasházi alapító okirattal rendelkezik.
Társasházi alapító okirat
Egy olyan szerződés, melyet a társasház összes lakástulajdonosa aláír és köteles betartani. Rendszabályozza a társasház használatával, fenntartásával, gondozásával kapcsolatos jogokat, és azok megsértésével kapcsolatos kötelezettségeket.
Távfűtés
Egyedileg nem működtethető, nem állítható átalány díjas fűtésforrás. A panelprogramnak köszönhetően, sok helyen már állítható, és a fogyasztás után fizetendő.
Telek
A lakóingatlanok egy főcsoportja a telek, amely alatt a mezőgazdasági rendeletetésű (gyep, szőlő, szántó, gyümölcsös) üdülő, zártkert, építési telek stb. valamennyi fajtáját értjük.
Telekrajz
Térképmásolat (külterület esetén): Telekről felülnézetből, elhelyezkedéséről készített rajz, melyet a területileg illetékes földhivatalnál lehet beszerezni. Méretarányos és a környező telkek is méretarányosan látszanak rajta.
Terasz
Épületnek földszinten, lapos tetőn stb. levő, tartózkodásra alkalmas része.
THM
Teljes Hiteldíj Mutató, amelyet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott valamennyi kölcsön és pénzügyi lízing esetén fel kell tüntetni. A THM egyéves időszakra vetített százalékos érték, és jogszabályban meghatározott módon tartalmaz minden olyan díjat, költséget, amelyet az adósnak a tőkén felül kell megfizetnie szerződésszerű teljesítés esetén (kamat, kezelési költség, hitelbírálati díj, értékbecslés díja, hitelközvetítőnek fizetendő díj, ingatlan-nyilvántartási eljárás díja, kötelező bankszámlavezetés díja, kötelező biztosítás díja stb.). Nem tartalmazza a késedelemi kamatot, a közjegyzői eljárás díját, a futamidő hosszabbítás (prolongálás) díját, a bankszámla használatának díját stb. 2012 áprilisától a mértéke törvényben maximált. A THM szerepe az, hogy a hitelt/kölcsönt felvenni szándékozó lakossági ügyfelek számára előzetes tájékoztatást adjon, tegye lehetővé az összehasonlítást a különböző hitelezők hasonló termékei, ajánlatai között.
Törlesztés
A kölcsön/hitelszerződésben meghatározott esedékes fizetési kötelezettség teljesítése. Összegét a hitelkonstrukció alapján határozza meg a bank. Lehet fix vagy változó összegű, illetve különböző mértékben tartalmazhat tőketörlesztést és kamat/díjfizetést.
Tulajdoni lap
Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni.
U
Ügyleti kamat
Szerződés alapján fizetendő kamat, amelynek mértékét a szerződés, illetve a bank mindenkori Hirdetménye/Kondíciós listája tartalmazza.
Utcafront
Megadja, hogy a teleknek milyen széles az utcakapcsolata.
V
Végtörlesztés
Az előtörlesztés speciális esete, a hitel/kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozás megfizetése a futamidő lejárata előtt.
Z
Zálogkötelezett
Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adós teljesítésének biztosítékaként meghatározott jogot biztosít a banknak a tulajdonát képező zálogtárgyon. és vállalja, hogy a jogszabályban meghatározott feltételekkel tűri, hogy a bank az adóssal szembeni követelését a zálogjoga alapján kielégítse. A zálogtárgy lehet ingatlan, ingó dolog, vagyoni értékű jog vagy követelés.
Zártkert
Hivatalosan már nem létező, de a tulajdoni lapokon még rendszeresen előforduló fogalom; ma már hivatalosan külterületnek számít. Eredetileg a zártkerti részeken voltak a településhez tartozó szőlők, gyümölcsösök, pincék, zártkerti gazdasági és pihenő célú épületek.